Nieuwsbrief Klimaatakkoord

Nieuws over het Klimaatakkoord van de afgelopen maand.

Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

De eerste besluiten in de kabinetsformatie moeten gaan over een aantal cruciale keuzes in het klimaatbeleid. Uitbreiding van de infrastructuur voor elektriciteit en waterstof is van fundamenteel belang om onze klimaatdoelen te realiseren. Vanwege deze urgentie moet hierover al bij het begin van de formatie worden besloten. Met zo’n signaal kunnen betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties dan al tijdens de formatie aan slag.

Ook andere onderwerpen om de klimaatdoelen voor zowel 2030 als 2050 te halen, vragen vroeg in de formatie om helderheid.

Snelle politieke besluitvorming is daarnaast van belang om nog invloed te kunnen uitoefenen op de invulling van het nieuwe Europese doel van 55 procent. De Europese onderhandelingen hierover lopen parallel aan de formatie. Een duidelijk standpunt van formerende partijen over de Nederlandse visie op die invulling is daarbij van groot belang. Dit schrijft voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord in een brief aan de informateur.

Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

Meer overeenkomsten dan verschillen tussen politieke jongeren

De jongerenafdelingen van politieke partijen zijn opvallend eensgezind over ambitieus klimaatbeleid. Het klimaatbeleid moet een stapje sneller, vindt iedereen. Verschillen zijn er ook, maar liever zoeken ze de gemeenschappelijke lijnen. “Denken in oplossingen” en “het eerlijke verhaal vertellen,” zo kijken de jonge politici graag naar de toekomst van het klimaatbeleid.

Meer overeenkomsten dan verschillen tussen politieke jongeren

© Klimaatakkoord.nl

Industrietop doet een Aanbod voor het klimaat

Het Uitvoeringsoverleg Industrie van het Klimaatakkoord en de gezamenlijke Nederlandse industrie houden op 26 maart de ‘Industrie- en energietop’. De top zal het nieuwe kabinet een aanbod doen over de verduurzaming van de industri

Industrietop doet een Aanbod voor het klimaat

Warmtepompen aan de bak in februari

Warmtepompen droegen in februari zichtbaar bij aan de duurzame productie van energie. Op de topdag, 9 februari, kwam de hoeveelheid hernieuwbare energie uit warmtepompen overeen met 2 miljoen kubieke meter aardgas. Tijdens de recente winterse dagen leverden ze een redelijk constante productie. Door de toename van zonnepanelen droeg ook deze bron meer bij dan eerdere jaren. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl

Warmtepompen aan de bak in februari

Burgers denken mee over klimaatbeleid

Op vrijdag 5 maart startten de TU Delft en de Universiteit Utrecht een landelijke online raadpleging van burgers over het klimaatbeleid. Alle Nederlanders kunnen daarin aangeven welke keuzes zij zouden maken als zij op de stoel van het nieuwe kabinet zouden zitten.

Burgers denken mee over klimaatbeleid

© TU Delft

'Aardgasvrij maken van wijken vraagt om maatwerk'

Onderzoek bij veertien ‘proeftuinen’ voor aardgasvrije wijken laat zien dat de rijksoverheid een paar structurele knelpunten moet oplossen. Maatwerk is ook nodig om de gebouwde omgeving in het gewenste tempo aardgasvrij te maken, zo ziet PBL.

'Aardgasvrij maken van wijken vraagt om maatwerk'

Wooncoalitie wil sneller verduurzamen en bouwen

1 miljoen huizen bouwen in de komende tien jaar en de woningvoorraad verduurzamen: dat voorstel doet een brede coalitie van 34 organisaties in de ‘Actieagenda Wonen’. Zij bieden aan het volgende kabinet aan om gezamenlijk de plannen uit te voeren.

Brede wooncoalitie wil sneller verduurzamen en bouwen

© RcPanels

colofon

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door de webredactie van Klimaatakkoord.nl. Reacties kan je per e-mail sturen naar info@klimaatakkoord.nl.
Aanmelden voor een gratis abonnement kan via deze link.