'Glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal'

Het kabinet wil de glastuinbouw in Nederland sneller klimaatneutraal maken, namelijk in 2040. Daarvoor zet het kabinet financiële ‘prikkels’ voor glastuinbouwers in, zoals subsidies en belastingmaatregelen.

Beeld: ©Rijksoverheid / Rob Poelenjee

Dit schrijft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee gaat de glastuinbouw sneller dan was afgesproken in bijvoorbeeld de Miljoenennota 2021 en het Coalitieakkoord. In 2030 leidt dit al tot een emissiereductie van 4,3 tot 4,8 miljoen ton CO2.

Koploper


Alle sectoren moeten volgens het Coalitieakkoord bijdragen aan de strengere emissiereductie van 60% in 2030. Juist in de glastuinbouwsector ziet het kabinet de kans om koploper te worden in energiezuinige en circulaire productie van groenten, bloemen en planten. ‘Geen eenvoudige opgave voor de sector,” aldus de brief, “ook gezien de hoge gasprijzen van dit moment en onzekerheden door geopolitieke ontwikkelingen.” Minister Staghouwer: “Ondernemers vragen de overheid duidelijkheid voor de toekomst zodat zij investeringen kunnen doen die op termijn ook rendabel zijn. Het kabinet komt hen daarin graag tegemoet door de koers te schetsen, betere financiële prikkels te creëren en subsidieregelingen ter ondersteuning aan te bieden. Uiteindelijk is het aan de ondernemer zelf om keuzes te maken.”

Zelf gaf de brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland afgelopen week al aan hoe zij sneller onafhankelijk wil zijn van (Russisch) aardgas. Volgens afspraken in een convenant gaat de minister van LNV nu samen met de sector het huidige CO2-sectorsysteem in 2025 vervangen voor een nieuw systeem dat de individuele tuinder meer moet stimuleren. De hoogte van de heffing worden langjarig en duidelijk vastgelegd, zodat de tuinder deze kan betrekken in de investeringsbeslissingen.
 

Belasting en subsidie

De glastuinbouw krijgt te maken met lagere ODE-tarieven (opslag duurzame energie- en klimaattransitie), verhoging van belasting op gas en verlaging van belasting op elektriciteit, en afschaffing per 2025 van het verlaagde tarief voor de energiebelasting voor grootverbruikers. De subsidieregelingen zijn onder andere de Marktintroductie Energie Innovaties glastuinbouw (MEI) en Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG), die opnieuw worden opgesteld. In het Klimaatfonds kan de glastuinbouw samenwerken met industrie en de gebouwde omgeving door bijvoorbeeld restwarmte te koppelen. Ook komt er subsidie voor collectieve warmtesystemen en komt er ruimte in de SDE++ subsidieregeling voor meer aardwarmte.