Uitbreiding emissiehandel voorkomt weglekken emissies

Strengere klimaatmaatregelen in sectoren zoals glastuinbouw en kleinere industrie zouden kunnen leiden tot verhuizen van die activiteiten naar het buitenland. Maar tweederde van die 'weglek' kan weer worden voorkomen als Europa haar emissiehandelssysteem op alle brandstoffen zou toepassen.

Volgens een studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zouden strengere maatregelen in Nederland voor sectoren die nu niet onder emissiehandel vallen--zoals glastuinbouw, gebouwde omgeving, mobliteit en kleinere industrie--ertoe kunnen leiden dat bedrijven naar het buitenland verhuizen. Daarmee zou maximaal 9% van alle uitstoot in die sectoren in het buitenland doorgaan. Dat weglekken van die uitstoot komt dan vooral voor rekening van de glastuinbouw, en een kwart van de kleine industrie, zoals voedselverwerking of gespecialiseerde plasticsproductie.

De studie concludeert dat die lek-gevoelige sectoren niet om klimaatbeleid uit Nederland vertrekken als de EU besluit om het emissiehandelssysteem ook van toepassing te verklaren op de brandstoffen in die sectoren. Sommige landen stellen dat nu al in Europees verband voor, in aanvulling op de uitbreiding van de emissiehandel die de Europese Commissie al voorziet.