Duurzame bronnen: meer dan een derde van alle stroom

Voor de tweede achtereenvolgende maand kwam meer dan een derde van alle gebruikte stroom in Nederland uit een hernieuwbare bron. Het aandeel van zonne-energie, wind op land en op zee en biomassa in augustus was 37%. De groei is fors, want in augustus vorig jaar was het aandeel 27%. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl. In het Klimaatakkoord staat de afspraak dat het aandeel in 2030 boven de 70% moet zijn.

Beeld: Energieopwek.nl

Groei in alle bronnen

De augustusmaand was maar matig zomers, aldus het KNMI. Niettemin produceerden alle duurzame bronnen individueel meer stroom dan in augustus vorig jaar. Dat heeft onder andere te maken met de mijlpaal die zonne-energie in Nederland deze week bereikte. Het aantal huishoudens dat zonnepanelen voor elektriciteitsproductie op het dak heeft, groeide in één jaar tijd met een half miljoen naar anderhalf miljoen huishoudens. Ook wind op land en wind op zee scoorden hoger dan vorig jaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn er twee nieuwe windparken op zee in vol bedrijf gekomen. Op land staat 15% meer vermogen aan windenergie.

Negatieve stroomprijs

Die groei leidde op 8 augustus tot een bijzondere situatie in de stroomhandel. Op die dag was er namelijk zo veel aanbod van hernieuwbare elektriciteit en was tegelijk de vraag zo laag dat de elektriciteitsprijzen daalden. Tussen 1 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends was de stroomprijs bijna nul, en toen ook de zon begon te leveren werd die prijs zelfs negatief. Dat betekent dus dat stroomproducenten moeten betalen om hun stroom kwijt te kunnen aan stroomhandelaars. Het gevolg was dat eerst de gas- en kolencentrales tot het minimum werden terug geregeld, waarmee ook de uitstoot van CO2 afnam.

Uiteindelijk werd ook zon- en windvermogen afgeschakeld. Die situatie kan door de groei van wind en zonne-energie de komende jaren vaker voorkomen. Het afschakelen kan worden beperkt door de extra duurzame stroom op te slaan in bijvoorbeeld (auto)batterijen, om te zetten naar warmte (power-to-heat) of te gebruiken voor de productie van groene waterstof.

Beeld: Energieopwek.nl

Kwart meer duurzame energie

Vooral dankzij de groei van het aanbod van hernieuwbare elektriciteit groeide ook de totale hoeveelheid van hernieuwbare energie flink. Ten opzichte van augustus vorig jaar gebruikte Nederland 26% meer duurzame energie. Duurzame bronnen leverden in augustus 20 petajoules. De maanden maart en april haalden dit jaar boven de 23 PJ, vooral omdat er toen meer wind stond.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.