40% meer groene stroom in 2020

In 2020 kwam 40% meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen dan in 2019. Van alle Nederlandse elektriciteitsverbruik kwam iets meer dan een kwart uit hernieuwbare bronnen uit eigen land. Een jaar eerder was dat nog 18 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Beeld: ©CBS / CBS

Ten opzichte van 2019 steeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen van 22 naar 31 miljard kilowattuur (kWh). Het grootste deel kwam van windmolens (45%). Uit biomassa kwam 29%, van zonnepanelen 26%. De laatste bijdrage nam meer dan de helft toe, van 5,3 miljard kWh naar 8,1 miljard kWh vorig jaar. Dat komt door de forse toename van de opgestelde capaciteit, van met ruim 3 duizend megawatt naar iets meer dan 10 duizend megawatt eind 2020.

De voorlopige cijfers van het CBS komen overeen met de voorspellingen die energieopwek.nl eind vorig jaar deed. In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 het aandeel duurzame stroom op gemiddeld 70 procent moet liggen.