Kwart meer duurzame energie in 2020

De hoeveelheid duurzame energie (stroom en warmte) groeide dit jaar met 24 procent. In energiehoeveelheid is dat 36 petajoule (PJ). Deze groei is vergelijkbaar met de energiebehoefte van 300.000 Nederlanders, ofwel de steden Nijmegen en Leeuwarden samen.

Ingezoomd op de stroomproductie steeg het aandeel hernieuwbare elektriciteit tot ruim 26 procent (2019: 18 procent). De weersafhankelijkheid is ook terug te zien in de cijfers, met forse pieken in de stroomproductie, maar ook stevige dalen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl.

De toename van het aantal zonnepanelen en windmolens was een belangrijke aanjager van de groei. Energieopwek rekent daarbij met een stijging van zoncapaciteit van zo’n 35 procent. Op land groeide het windvermogen met zo’n 13 procent. Dat zijn nieuwe molens en oudere exemplaren die zijn vervangen door nieuwe met een groter vermogen. Op zee zorgde de oplevering van windpark Borssele voor een flinke toename. Ook de gestage oplevering van molens van het offshore windpark dat Shell en Eneco bouwen droeg bij aan de groei van windstroom.

Beeld: Energieopwek.nl

Maand op maand groeide de hoeveelheid hernieuwbare energie, meestal met percentages in de dubbele cijfers. Februari was met 34 procent de hardste groeier. Die maand was een stuk kouder dan vorig jaar waardoor warmtepompen flink meetelden en er veel biomassa werd gebruikt. Ook had de maand een schrikkeldag. Januari pluste met 4 procent het minst. Die maand was juist een stuk warmer dan januari het jaar ervoor. Er werd dus minder biomassa ingezet voor verwarming.

Pieken en dalen

De opkomst van duurzame energieproductie liet ook de weersafhankelijkheid zien. In de productie met zon en wind waren de verschillen soms fors. Gemiddeld over het hele jaar zijn de uitslagen minder heftig en vullen de bronnen elkaar voor een deel aan.

Beeld: Energieopwek.nl

Op naar 70 procent

In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 het aandeel duurzame stroom op gemiddeld 70 procent moet liggen. Dat doel is dit jaar iets dichterbij gekomen. De hoeveel hernieuwbare stroom in de elektriciteitsmix is nu ruim 26 procent tegen 18,3 procent vorig jaar.

Beeld: Energieopwek.nl

Biomassa belangrijk

In de totale hernieuwbare energiemix speelt biomassa een belangrijke rol. Deze bron nam bijna de helft van de productie voor haar rekening. Dat leverde biobrandstoffen op voor vervoer, warmte voor gebouwen en stroom voor het net.

Beeld: Energieopwek.nl

14 procent

Het is nog niet klip en klaar dat hiermee het doel gehaald wordt van 14 procent hernieuwbare energie in 2020. Naast de binnenlandse productie heeft Nederland ‘statische transferrechten’ van Denemarken gekocht. Ook moeten de cijfers nog langs een Europese meetlat worden gelegd, waardoor het eindcijfer weer iets lager kan uitkomen. Daarnaast hebben alle coronamaatregelen effect op het energieverbruik. Als dat daalt, stijgt het percentage duurzame energie in het verbruik.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Van wind- en zonne-energie tot onder andere warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat met de verduurzaming van de energieproductie.