December maand van duurzame uitersten

De laatste maand van het jaar 2020 was er een van uitersten voor de energieopwekking met wind en zon. December toonde een piek van 32 procent duurzame stroomproductie. Maar hetzelfde productiepark liet ook een dal van slechts 3 procent productie zien. Dat blijkt uit de decembercijfers van Energieopwek.nl.

De variatie komt vooral door het grillige aanbod van wind. Zon speelt hartje winter een zeer bescheiden rol. Op 8 december was het de slechtste dag met 3 procent. Op 19 december piekte de productie naar 32 procent.

Over de hele maand gezien waren er zes dagen met een hernieuwbare stroomproductie onder de 5 procent. Aan de andere kant waren er ook zes dagen met een productie boven de 25 procent.

Beeld: Energieopwek.nl

Meer dan vorig jaar

Ondanks het grillig verloop van windstroom groeide de productie van hernieuwbare energie in december toch nog met 17 procent in vergelijking met dezelfde maand in 2019. Daarmee staat december op de derde plaats van onderen, nog wel boven april (+16 procent) en januari (+10 procent). De relatief geringe hoeveelheid wind was de belangrijkste reden voor de geringe groei. Omdat december niet erg koud was, leverden de warmtepompen een beperkte bijdrage en was er ook minder inzet nodig van biomassa voor warmtenetten.

Beeld: Energieopwek.nl

Iets groter aandeel

Het totaal aandeel van duurzaam opgewekte stroom kwam in december op iets meer dan 22 procent, tegen bijna 20 procent het jaar ervoor. Wind op zee was deze maand de grootste leverancier van duurzame stroom, gevolgd door wind op land.

In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 het aandeel duurzame stroom op gemiddeld 70 procent moet liggen.

Beeld: Energieopwek.nl

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek.nl zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen, van wind- en zonne-energie tot onder andere warmtepompen en biomassa, waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat met de verduurzaming van de energieproductie.