VN: Parijse klimaatdoelen hebben groen herstel nodig

Een groen herstel na de Covid19-pandemie zou de broeikasgasuitstoot in 2030 met 25 procent kunnen verminderen. Dat brengt de wereld dichter bij het doel om de opwarming van de atmosfeer te beperken tot ruim onder 2 °C. Aanstaande zaterdag is het precies vijf jaar geleden dat de wereld dit afsprak in het Akkoord van Parijs.

Beeld: UNEP
Cover van het Emissions Gap rapport 2020.

Dat concludeert het Milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) in zijn Emissions Gap Report. Dit jaarlijkse rapport, waaraan ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bijdraagt, vergelijkt het verwachte resultaat van het klimaatbeleid van alle landen ter wereld met de afgesproken doelen. Daartussen gaapt nog een kloof (‘gap’), die nog altijd niet kleiner wordt. Maar, zegt het rapport, het gat kan mogelijk grotendeels worden gedicht als de wereld zich op een groene manier herstelt van de coronacrisis.

Verwaarloosbaar

Het rapport concludeert dat de wereld nog steeds afkoerst op een temperatuurstijging van minimaal 3°C aan het eind van deze eeuw. Dat is ondanks de daling door de coronacrisis met zo’n 7 procent in 2020, want dat alleen zal een verwaarloosbaar effect hebben. Maar veel landen, waaronder Nederland met het Klimaatakkoord en de Klimaatwet, streven nu naar nul uitstoot van broeikasgas in 2050. Als regeringen op de volgende klimaattop (november 2021 in Glasgow) komen met versterkte plannen en groen herstel na de pandemie, dan komt het 2°C doel dichterbij, of zelfs het ambitieuzere doel van 1,5°C. Michel den Elzen van PBL: “Om geloofwaardig en haalbaar te kunnen zijn, moeten deze beloften echter wel dringend vertaald worden in krachtig klimaatbeleid en uitstootreducties voor de nabije toekomst.”

Het beeld van de UNEP wordt ook elders bevestigd. De ‘Climate Action Tracker’ (CAT) is een organisatie van wetenschappelijk onderzoekers die de vooruitgang in mondiaal klimaatbeleid vastlegt in een thermometer. CAT berekende eerder deze maand, met een andere methode, dat als alle landen hun 2050-nulemissie-doel halen, de opwarming beperkt blijft tot 2,1 °C. Maar dan moeten de doelen voor 2030 daar wel mee in lijn worden gebracht, zegt de CAT. Een extra zetje zou de doelen van Parijs binnen bereik brengen.

Groen herstel

Groene herstelmaatregelen zijn onder andere directe steun voor nul-emissie technologieën en infrastructuur, verminderen van subsidies voor fossiele brandstoffen, geen nieuwe kolencentrales, grootschalig landschapsherstel en herbebossing. Nu zijn de acties voor een groen herstel nog beperkt.