Afspraken geven zonnestroom meer ruimte op het net

Vandaag hebben de zonne-energiesector en de netbeheerders in Nederland afspraken ondertekend. Die gaan zorgen voor de aansluiting van meer nieuwe zonneparken op het stroomnet.

Zonnepanelen in de zon
Beeld: ©IenW / Mischa Keijser
Een efficiëntere aansluiting zorgt ervoor dat nieuwe zonneparken sneller op het stroomnet kunnen.

In de afgelopen vijf jaar is de invoer van zonnestroom op het net zo groot geworden dat het net op veel plekken verzwaard moet worden. Dat kost tijd, waardoor grotere zonnesystemen (in een weide of op daken) niet altijd meteen worden aangesloten. Een efficiënter gebruik van het stroomnet beperkt de wachttijd.

De afspraken zorgen ervoor dat er meer zonnestroom via het net kan worden getransporteerd, snel en betaalbaar. Het convenant 'Stroom Betaalbaar op het Net' zorgt er onder meer voor dat zonnestroom het net minder belast, waardoor meer zonneparken worden aangesloten. Per saldo gaat dan meer duurzame energie over het net.

Samenwerking

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Ed Nijpels van het Klimaatakkoord namen het convenant in ontvangst. Wiebes prijst de afspraken: “Dit is nog best een uitdaging. Het is dan ook goed dat netbeheerders in samenwerking met de zonnesector en energieproducenten met goede oplossingen komen die hieraan bijdragen.” Ed Nijpels: “Dit tekent de dynamiek in de transitie. Partijen nemen hun verantwoordelijkheid en komen met oplossingen voor knelpunten. Dat is de aanpak die het Klimaatakkoord tot een succes gaat maken.”

De afspraak is dat zonne-installaties voortaan niet meer dan 70% van hun piekvermogen aan het net kunnen leveren. Hoger komt een installatie maar in 3% van de tijd. Daardoor ontstaat ruimte om meer projecten, ook de kleinere, aan te sluiten. De leden van Holland Solar beloven daarnaast om projecten minstens twintig jaar in bedrijf te houden. Dan heeft de investeerder in extra netcapaciteit ook twintig jaar om dat geld via nettarieven terug te verdienen.

Pieken uitstellen

De convenantpartijen zien graag dat de subsidieregeling SDE++ ook projecten gaat belonen die pieken in de productie uitstellen of verspreiden. Dat kan bijvoorbeeld door zonnestroom op te slaan in batterijen, in plaats van aan net te leveren. Netbeheerders en marktpartijen gaan zoveel mogelijk samen oplossingen zoeken, bijvoorbeeld voor snellere procedures om netverzwaring te kunnen aanleggen.

Initiatiefnemer van het convenant is NVDE-directeur Olof van der Gaag. Bij de totstandkoming waren de netbeheerders TenneT, Liander, Stedin en Enexis nauw betrokken.