Zonneconvenant

Convenant tussen netbeheerders en zonne-energiesector over het verruimen van de mogelijkheden voor het aansluiten van nieuwe zonneparken op het net.