Een vijfde meer duurzame energie in mei 2020

In mei is twintig procent meer duurzame energie geproduceerd dan dezelfde maand vorig jaar. De toename van zonne-energie was het grootst. Dankzij meer geplaatste panelen, gecombineerd met veel zonneschijn, leverde deze bron bijna een kwart van de duurzame productie. Biomassa groeide een beetje en was goed voor bijna de helft. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Flink meer zonne-uren

De productie werd gestuwd door flink meer zon. Net als in april registreerde het KNMI ook in mei meer zonne-uren. In mei waren dat er 324, tegen 207 normaal. Dat zorgde ook voor een nieuw record op donderdag 28 mei. Toen dekte de zon ongeveer eenzesde van de totale Nederlandse stroomvraag.

Beeld: ©Energieopwek.nl / Energieopwek.nl
In mei 2020 kwam ongeveer 18 PJ van het totale finale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen.

De hele lente was goed voor zonne-energie. De lente van 2020 was de zonnigste sinds het begin van de metingen in 1901. De afgelopen lente scheen de zon gemiddeld 805 uur, tegen 517 uur normaal. Daarmee is het record uit 2011 verbroken, meldt het weerinstituut.

Wind stabiel

De maandproductie van windenergie bleef nagenoeg gelijk. De molens op land produceerden iets meer, die op zee leverden net zoveel als in mei 2019. In de loop van dit jaar neemt de productie van wind op zee toe. Energiebedrijf Orsted ligt op schema met de bouw van 94 molens en wil de windparken Borssele 1 en 2 dit jaar klaar hebben. De eerste 19 molens zijn inmiddels gebouwd.

Beeld: ©Energieopwek.nl / Energieopwek.nl
In mei 2020 was bijna 30% van alle stroom in Nederland afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Zon levert meeste stroom

Het aandeel duurzame stroom kwam in mei uit op 29,1 procent. Dat is meer dan de 21,4 procent van de vergelijkbare maand vorig jaar. Zon was met 13 procent de belangrijkste producent van het duurzame deel van de stroom. Biomassa leverde 7,1 procent, op de voet gevolgd door wind op land met een aandeel 6,9 procent.

Het Klimaatakkoord heeft als doel dat in 2030 70 procent van de stroom duurzaam wordt opgewekt.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen, onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.