Eerste resultaten afspraken Mobiliteit

Minder dan een jaar na uitkomen van het Klimaatakkoord zet Nederland stappen in in het uitvoeren van de afspraken. Een recent overzicht toont de acties en de eerste resultaten in de mobiliteitssector.

Beeld: Valerie Kuypers

In een brief (met bijlage) aan de Tweede Kamer maakt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat een tussenstand op van de uitvoering van de ruim 140 afspraken in de sector Mobiliteit. Zij ziet vooruitgang, zelfs nu de maatregelen rondom Covid-19 sommige partijen zwaar treffen: “Ik zie dat binnen de sector grote bereidheid is om door te pakken. Ondanks de coronacrisis is bijvoorbeeld de verkoop van elektrische scooters en snorfietsen in het eerste kwartaal met bijna twee derde toegenomen ten opzichte van vorig jaar.”

Subsidie

Als belangrijke resultaten van de inspanningen noemt Van Veldhoven dat iedereen nu kan inspreken over de aanschafsubsidie voor elektrische personenauto’s en dat de consultatie voor nieuwe regels over gebruik van hernieuwbare brandstoffen in auto’s is afgerond. Ook zijn de autobelastingen veranderd en werken het ministerie en andere betrokkenen aan eenzelfde milieuzone in dertig of veertig grotere steden in Nederland.

Het Klimaatakkoord bevat de afspraak dat uiterlijk in 2030 geen enkele nieuwe personenauto meer broeikasgassen uitstoot. “De verkoop van elektrische voertuigen is in 2019 fors toegenomen en ook de eerste waterstof-elektrische taxi’s rijden in Den Haag,” aldus de staatssecretaris. Veel partijen werken samen aan uitbreiding van het aantal laadpalen, zodat elektrische auto’s ook overal opgeladen kunnen worden.

Eigen wagenpark

De rijksoverheid wil met het eigen wagenpark vooroplopen. Bij sommige departementen ligt de uitvoering nu nog achter op de doelen: in 2020 20% nul-emissie voertuigen en in 2028 volledig nul-emissie. Met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat en Defensie gaat Van Veldhoven daarom enkele aanvullende acties ondernemen, zoals meer laadpalen bij rijksgebouwen.

De bijlage (Stand van zaken Uitvoering Klimaatakkoord, SUM) geeft een overzicht van de belangrijkste acties in de uitvoering van de afspraken op vier terreinen:

  • Duurzame hernieuwbare energiedragers in mobiliteit,
  • Elektrisch vervoer,
  • Verduurzaming in logistiek, en
  • Verduurzaming van personenmobiliteit.

Ook beschrijft de bijlage de voortgang in mobiliteit op thema’s zoals regionale aanpak en innovatie.

De staatssecretaris wil jaarlijks een overzicht aan de Tweede Kamer sturen.