Gronings project schoolt mensen om voor de energietransitie

Warmtepompen, zonnepanelen, waterstofinstallaties: de energietransitie vraagt om andere kennis en technieken bij de meeste installateurs. En tegelijk kan de energietransitie elders banen kosten. De pilot Energietransitie Groningen zet zich in voor bij- en omscholing.

Beeld: ©Techniek Nederland / Jeroen Poortvliet

In het Klimaatakkoord staan afspraken om kansen voor nieuwe werkgelegenheid te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld via betere informatie over arbeidsmarkten, omscholing, het regelen van (nieuwe) banen en het verkleinen van sociale risico’s bij dreigend baanverlies.

In dat kader past de pilot Energietransitie Groningen, die binnenkort van start gaat. Doel van dit project is om werknemers in de installatiebranche en bouw nieuwe technieken en vaardigheden te leren voor de energietransitie. Daarnaast worden werkzoekende zij-instromers opgeleid, waaronder statushouders en mensen met weinig opleiding.
 

Scholingsalliantie

De pilot vindt plaats onder de hoede van Scholingsalliantie Noord, in samenwerking met SER Noord-Nederland. In de alliantie werken gemeenten, provincies, UWV, opleidings- en ontwikkelingsfondsen, werkgevers en vakbonden aan gerichte scholing om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter af te stemmen. “Dit is een bijzondere en krachtige publiek-private samenwerking,” zegt Tanja Kleine Sextro beleidscoördinator Human Capital van de Provincie Drenthe. “We richten ons eerst vooral op de techniek, bouw en zorg, maar er zullen meer sectoren volgen.” Via het programma Leven Lang Ontwikkelen kunnen werkenden, baanveranderaars, werkzoekenden, schoolverlaters en ZZP’ers gemakkelijker scholing krijgen.

De alliantie wil in de eerste vier jaar 10.000 mensen bereiken. Ze werft bijvoorbeeld met de campagne ‘Maak werk van je talent’, op Facebook, abri's, Twitter, websites en via radio- en tv-spotjes. Kleine Sextro: “Ons doel is vooral dat mensen gaan nadenken: ik doe nu dit werk, maar wat doe ik over vijf jaar? We hopen dat ze consequenties verbinden aan de antwoorden die ze zichzelf geven en in beweging komen.”

Het complete verhaal over de pilot en de Alliantie staat op de website van SER en verschijnt in SER Magazine.