Subsidie voor overstap huurwoningen naar warmtenet

Vandaag is de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) gelanceerd. Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt 200 miljoen beschikbaar voor corporaties en andere verhuurders die de overstap willen maken van aardgas naar een warmtenet.

Gaspit
Beeld: ©Richard van Elferen
Verhuurders kunnen subsidie krijgen, ook voor het overschakelen van aardgas naar elektrisch koken.

De regeling biedt een tegemoetkoming in de kosten die binnen en buiten de woning gemaakt moeten worden voor de aansluiting op een andere warmtebron. Naar verwachting helpt de subsidie 55.000 huurwoningen aan het warmtenet, vooral in wijken waar het aardgasnet eigenlijk zou moeten worden vervangen en waar dichtbij een bestaand warmtenet ligt.

Per woning wordt er maximaal €5.000 subsidie toegekend. De subsidie is bedoeld voor bijvoorbeeld het verleggen van leidingen of het weghalen van cv-ketels in de woning en de aansluitkosten buiten de woningen. Ook verhuurders van woningen waarin nu nog aardgas wordt gebruikt voor koken of het verwarmen van water (met bijvoorbeeld een geiser) kunnen een beroep doen op de regeling.

De SAH past in de uitvoering van het Klimaatakkoord. De steun voor corporaties en andere verhuurders komt zo ook ten goede aan uitvoerende bedrijven zoals installateurs en aannemers. 
 

Aanvragen

Verhuurders kunnen vanaf 1 mei via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag indienen. Voor grotere aanvragen boven de €25.000 wordt na goedkeuring eerst een voorschot uitgekeerd, de rest volgt zodra de werkzaamheden zijn afgerond. Voor deze aanvragen geldt dat de werkzaamheden nog niet gestart mogen zijn. Bij kleinere aanvragen wordt de subsidie in één keer uitgekeerd. De werkzaamheden moeten na 17 september 2019 zijn gestart. Voor alle aanvragen geldt dat de werkzaamheden binnen 5 jaar gerealiseerd moeten zijn.