Femke de Vries voorzitter Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment


Met de benoeming van Femke de Vries zet de financiële sector een volgende stap in de uitvoering van haar Klimaatcommitment. Vandaag benoemde minister Hoekstra van Financiën haar tot voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment. Deze commissie zal namens deze sector de voortgang van het commitment bijhouden.

Femke de Vries

De Vries werkt al jaren in de financiële sector. Ze is oud-bestuurder van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en was bij DNB (de Nederlandsche Bank) onder meer secretaris-directeur. Nu werkt zij voor &samhoud consultancy, is tevens bijzonder hoogleraar toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de IMVO-convenanten voor verzekeraars en pensioenfondsen.

Bijdrage aan transitie

In juli 2019 ondertekenden meer dan 50 financiële instellingen in het bijzijn van minister Hoekstra hun commitment aan het klimaatakkoord. Hiermee wil de financiële sector een stevige bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere Nederlandse economie. Zij spraken af om het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen te gaan meten en hierover vanaf 2020 openbaar te rapporteren.

Uiterlijk in 2022 maken de partijen hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekend. De komende tijd zullen de partijen ervaringen wisselen en de resultaten van hun meetmethodes onderling beter vergelijkbaar maken.

Uitvoering afspraken

De afgelopen tijd hebben de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie voor asset managers (Dufas) en de ministeries van Financiën en EZK gesproken over de verdere uitvoering van het commitment. De commissie die wordt voorgezeten door De Vries, bestaat uit vertegenwoordigers van deze partijen.