Elektrische rijders en zonne-energiesector sluiten aan

De Vereniging van Elektrische Rijders en Holland Solar (de zonne-energiesector) hebben zich de afgelopen dagen ook opgesteld achter de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Beeld: Valerie Kuypers

Gisteren overhandigde de VER haar brief aan voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad. De VER onderkent het klimaatprobleem, staat achter de doelstellingen van het Klimaatakkoord en wil actief bijdragen aan het uitvoeren van de afspraken. De VER, nu zo’n 5000 leden, betreurt wel dat de overheid de oorspronkelijke voorgestelde voordelen bij elektrisch rijden in het uiteindelijke Klimaatakkoord heeft afgezwakt. Zij waarschuwt dat de voordelen nu misschien niet voldoende zijn om het doel voor elektrisch rijden te bereiken. Dat doel is: in 2030 mogen alle nieuw verkochte auto’s geen broeikasgassen meer uitstoten. De VER denkt dat daarvoor nog een forse ‘beleidsimpuls’ nodig is.

Maarten van Biezen overhandigt de brief van de VER aan Ed Nijpels, staand voor diens huis in Amsterdam waar ook enkele laadpalen staan.

Zonne-energiesector

Een dag eerder zette voorzitter Peter Molengraaf van Holland Solar tijdens de algemene ledenvergadering een handtekening onder het Klimaatakkoord. Dat gebeurde in bijzijn van Ed Nijpels, die zei: “Ik ben ontzettend blij met de enorme betrokkenheid die uw sector vanaf moment één heeft getoond. De zonnesector is dan ook een ontzettend belangrijke partij om ervoor te zorgen dat in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt.”

Op de website van Klimaatakkoord staat een recent overzicht van alle partijen die hebben ondertekend.