Kabinet neemt extra klimaatmaatregelen

Het kabinet heeft direct extra actie aangekondigd na de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de doelen van het klimaat- en energiebeleid voor 2020 en 2030 nog niet worden gehaald.

Het kabinet wil op korte termijn vooral particulieren en bedrijven meer ‘verleiden’ om klimaatmaatregelen te nemen. Er komt in 2020 een extra subsidieronde voor projecten in hernieuwbare energie. Ook komt nog dit jaar 60 miljoen euro extra subsidie voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers. Verder zal het kabinet de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen van de overheid, scholen en bij particulieren versnellen.
 

Minister Wiebes
Beeld: Tweede Kamer
Eric Wiebes: "De sectortafels hebben hun bijdrage geleverd. Maar de opgave is intussen groter geworden."

Geleverd

Ook voor 2030 wil het kabinet meer in stelling brengen. In de brief waarmee hij de rapporten van PBL (Klimaat- en Energie Verkenning en de Policy Brief over het Klimaatakkoord) en CPB aan de Tweede Kamer aanbiedt schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: “De opgave voor het Klimaatakkoord was in megatonnen 48,7 Mton. Het kabinet constateert dat de sectortafels hun bijdrage hebben geleverd. De opgave om het doel te halen is op basis van de geactualiseerde ramingen echter groter geworden: sinds de start van de gesprekken over het Klimaatakkoord begin 2018, hebben diverse factoren namelijk gezorgd voor een hogere verwachte CO₂-emissie in 2030.”

Wiebes kondigt aan: “De opgaven (in megatonnen) die bij het begin van het Klimaatakkoord voor de diverse sectoren zijn vastgesteld zullen daartoe indien nodig worden verhoogd; instrumenten die in het Klimaatakkoord voor de diverse sectoren zijn vastgesteld, zullen zo nodig worden verzwaard.” Welke maatregelen dat zijn, is nog niet bekend.

Fluctuaties

In de Klimaatwet is vastgelegd dat elk jaar een Klimaat- en Energie Verkenning wordt gedaan die de balans richting 2030 en 2050 opmaakt. Wiebes schrijft over die cyclus: “Elk jaar zullen fluctuaties optreden, die het doelbereik in 2030 zowel verder weg als dichterbij kunnen brengen. Dit betekent niet dat er elk jaar bijgestuurd moet worden: het is van belang dat er een balans bestaat tussen tijdig (bij)sturen op het doelbereik en het voeren van evenwichtig beleid op de langere termijn.”

portret Ed Nijpels
Beeld: ©EZK / Mylène Sopacua
Ed Nijpels: "Het is goed om te zien dat het doel haalbaar is."

'Onverminderde inspanning'

In reactie zegt voorzitter Ed Nijpels va het Klimaatberaad: "Het is goed om te zien dat het doel van 49 procent CO2-emissiereductie haalbaar is. De klimaattafels hebben daarmee hun taak volbracht. Door externe factoren worden de doelen niet gehaald. Daar is er werk aan de winkel. Het kabinet is dan ook meteen met aanvullingen gekomen."

Dat loopt parallel aan de steun aan het Klimaatakkoord die Nijpels ondervindt: "Ik merk dat een groeiende groep bedrijven en organisaties zich committeert zich aan het Klimaatakkoord. Dat is goed, want de gemeenschappelijke inspanning waarmee we tot het Klimaatakkoord kwamen blijft onverminderd nodig om de doelen te halen."