Groeiende groep bedrijven en organisaties tekenen Klimaatakkoord

Vandaag ondertekent Koninklijke NL Ingenieurs, de branchevereniging van ingenieurs in Nederland, het Klimaatakkoord. Gisteren was het de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) die namens de windenergiesector haar handtekening zette. Zij voegen zich bij de steeds groter wordende groep van bedrijven en (branche)organisaties die zich verbinden aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Carla Moonen, voorzitter van NL Ingenieurs: “Ingenieursbureaus bedenken en ontwerpen de plannen die Nederland duurzamer maken. Onze bedrijven zijn dagelijks bezig met de duurzame inrichting van Nederland. Van het gasloos maken van woonwijken tot het ontwerpen van mobiliteitsplannen. De afspraken uit het Klimaatakkoord zijn voor ons allen een prachtige uitdaging. Met het tekenen van het Klimaatakkoord geven wij aan dat we als branche staan voor een brede en concrete aanpak van CO2-reductie. We scharen ons achter de ambitie van het akkoord. Als branche willen we hieraan concreet bijdragen en een constructieve gesprekspartner zijn.”

NLingenieurs is zich bewust van het belang, de complexiteit en de veranderingen die de afspraken uit het Klimaatakkoord met zich zullen meebrengen. “Binnen de vereniging wordt keihard gewerkt aan de duurzame inrichting van Nederland."

Hans Timmers tekent Klimaatakkoord

Hans Timmers ondertekent Klimaatakkoord

Grote uitdaging

Dit onderschrijft ook Hans Timmers, voorzitter van de NWEA, die meer dan 300 organisaties in de windenergiesector vertegenwoordigt: “Deze sector is onmisbaar voor een succesvolle energietransitie omdat hij samen met zonne-energie de schone en duurzame energievoorziening mogelijk maakt die Nederland zich wenst. Hoewel een redelijke businesscase niet vanzelfsprekend is en de vooruitzichten onzeker, is het een uitdaging waar de sector zijn schouders onder zet. Systeemdenken staat daarbij voorop.”

Alleen al op zee leverde de Nederlandse windenergiesector in 2017 een economische bijdrage van ongeveer €2 miljard met zo’n 6400 fulltime arbeidsplaatsen. Die economische bijdrage kan groeien tot ongeveer €4 miljard per jaar in 2040, vooral als gevolg van de ontwikkeling van windparken op de Noordzee.