Groot deel Nederlanders achter energietransitie

79 procent van de Nederlanders vindt het belangrijk dat we op een duurzamere manier energie gaan opwekken. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Het Klimaatakkoord is bekend bij Nederlanders: 96 procent heeft van het akkoord gehoord en iets meer dan de helft (52%) zegt de inhoud te kennen. Driekwart van de Nederlanders is positief of neutraal dat het Klimaatakkoord een goede eerste stap is richting verduurzaming; 16 procent vindt het géén goede stap. Veertig procent geeft het een goed gevoel dat de overheid zich met het Klimaatakkoord verbindt aan het doel om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten. Meer dan de helft vindt het zelfs de hoogste tijd.

Visualisatie van onderzoeksresulaten
Beeld: ©NVDE / Motivaction-onderzoek

Overheid moet voortouw nemen

“De urgentie van de energietransitie wordt door het merendeel van de Nederlanders gevoeld,” zegt Gerard van der Werf, energie-expert bij onderzoeks- en adviesbureau Motivaction dat onderzoek doet naar waarden, motieven en leefstijlen van mensen. “Ze zijn ervan doordrongen dat er iets moet gebeuren en we zien dit als oproep om tot actie over te gaan. Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders de overheid niet als enige verantwoordelijke zien, maar wel degelijk als dé partij die nu het voortouw moet nemen. De overheid is echt aan zet.”

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De NVDE heeft meer dan 1500 leden, waaronder netbeheerders en energieleveranciers. “Voor de leden is het belangrijk om de begrijpen hoe de Nederlanders denken over de energietransitie en hoe ze omgaan met de verschillende aspecten van dit onderwerp,” zegt Gerard van der Werf.

Energietransitie aanlokkelijk maken

De NVDE is blij dat het onderzoek laat zien dat het doel van het Klimaatakkoord grote steun heeft en dat de discussie met name gaat over de manier waarop we dat bereiken. “Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat het belangrijk is om het aantrekkelijk te maken voor mensen om hun huis, energievoorziening en auto duurzamer te maken,” zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Het Klimaatakkoord biedt hier goede mogelijkheden voor. De bij de NVDE aangesloten bedrijven zien volop kansen om het nog aanlokkelijker te maken om mee te doen met de energietransitie: het levert comfort, kostenbesparing en CO2-reductie op.” De NVDE ondertekent vanmiddag namens haar leden het Klimaatakkoord.

Over het onderzoek

  • Onderzoekspopulatie/de ondervraagden: Nederland representatief, 18-70 jaar
  • Netto steekproefomvang: n=1.250
  • Methode van dataverzameling: Online vragenlijst
  • Periode van dataverzameling: 09-08-2019 t/m 13-08-2019
  • Opdrachtgever van het onderzoek: Motivaction International B.V., onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau
  • Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep

Meer onderzoeksresultaten

Wilt u meer weten over de resultaten van het onderzoek? Lees dan verder op de website van Motivaction: