Beleggingen ASN bank meer dan klimaatneutraal

ASN Bank heeft als eerste bank in Nederland bekend gemaakt dat zij, samen met ASN Beleggingsfondsen, met alle beleggingen meer CO2-uitstoot vermijdt dan veroorzaakt. Daaraan leveren beleggingen in vier grote windparken en in groene obligaties de belangrijkste bijdrage.

Grote windparken zijn belangrijk in de beleggingen van ASN Bank.

ASN Bank maakt deel uit van de vijftig financiële instellingen die het Klimaatakkoord deze zomer al ondertekenden. Daarin belooft de financiële sector onder andere om vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatinvloed van financieringen en beleggingen.

ASN Bank rapporteert nu met een eigen methodiek, die vier jaar geleden is ontwikkeld. Die methode is ter ondersteuning van het streven van de bank om klimaatneutraal te worden. De volgende stap van de bank is om nog meer ‘klimaatpositief’ te worden.

Zie hier het persbericht.