Centrale regiekamer nodig voor uitvoering Klimaatakkoord

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is een ‘centrale regiekamer’ nodig. Deze regiekamer moet ervoor zorgen dat de aanpassingen om de CO2-uitstoot in verschillende sectoren te verminderen naadloos in elkaar passen, en dat het proces soepel en tijdig gaat verlopen. Dat is de belangrijkste aanbeveling van Springtij aan het Klimaatberaad.

Forum voor versnelling van de duurzame transitie

Springtij is een stichting die de duurzame transitie in Nederland wil versnellen. Jaarlijks organiseert de stichting een driedaags forum op Terschelling. Dit jaar werden er, in samenwerking met Sandor Gaastra van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ed Nijpels van het Klimaatberaad, op het Springtij-forum ‘schaduwtafels’ gehouden voor een bredere maatschappelijke input voor het Klimaatakkoord. Naast tafels die de sectortafels voor Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Mobiliteit, en Landbouw en landgebruik schaduwen, was er ook een financiële tafel en een ‘houten tafel’. Aan deze laatste tafels werd het potentieel besproken om op mondiale schaal CO2 vast te leggen door bosbehoud en aanplant.

Meer aanbevelingen

Naast het instellen van een centrale regiekamer deed Springtij nog een aantal aanbevelingen, waaronder:

  • Het draagvlak moet worden verstevigd met een nieuw verhaal van Nederland waaraan mensen zich kunnen verbinden. Gezamenlijk staan we voor de klus en daarin moeten we zorgen dat de kloof tussen arm en rijk niet groter wordt.
  • Het gaat niet alleen om het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar om een breder perspectief: zorg dat de keuzes die we nu maken ook positief zijn voor bijvoorbeeld de biodiversiteit.
  • We hebben een bestuurlijke inrichting nodig die het lange termijnbelang waarborgt. Ons landelijk en regionaal bestuur heeft een korte tijdshorizon. Kosten en baten in de verre toekomst tellen niet mee in economische berekeningen, terwijl veel besluiten, zoals over infrastructuur, tot ver voorbij 2030 reiken.
tekening / 'artist impression’ van de schaduwtafels en het nieuwe verhaal van Nederland
Beeld: ©Elisabeth van der Spek
Klik op de onderstaande link voor een volledige weergave van de afbeelding

Het complete verslag 'Schaduwtafels Springtij 2018 - Een rijke oogst voor het klimaatakkoord' is de vinden op de website van Springtij. Dit rapport hebben Katinka Abbenbroek (directeur Springtij) en Leo Meyer (voorzitter schaduwtafel Elektriciteit) op 16 november 2018 tijdens het brede Klimaatberaad aangeboden aan Ed Nijpels. Daarbij is ook een tekening aangeboden van Elisabeth van der Spek met een ‘artist impression’ van de schaduwtafels en het nieuwe verhaal van Nederland.