Warmtepompen belangrijk, zon groeit in november, wind blijft gelijk

Nu de temperatuur daalt, wordt de rol van warmtepompen in de duurzame energievoorziening belangrijker. In november was het aandeel van de pompen groter dan dat van zonne-energie. Dat blijkt uit de novembercijfers van Energieopwek.nl.

Gemiddelde productie hernieuwbare energie per dag in november (zon en warmtepompen)

De warmtepompen leverden 1,2 petajoule (PJ) aan duurzame energie. Dat is veel meer dan zonne-energie dat op 0,4 PJ uitkwam. Windenergie produceerde 3,5 PJ. Nu het kouder wordt, stijgt de warmtevraag in gebouwen. De diverse soorten warmtepompen gaan nu steeds meer aan de slag. De zwakkere zonintensiteit vertaalt zich in minder productie uit zonnepanelen.

Zon groeit

Toch lag de zonproductie in november 80 procent hoger dan vorig jaar. Dat komt omdat er meer panelen zijn en november redelijk zonnig was. De productie van windenergie was gelijk aan november vorig jaar. De molens op land leverden 2,1 PJ, die op zee produceerden 1,4 PJ.

De piekdag voor zonne-energie was 4 november. Het aandeel in de elektriciteitsmix was toen 2,3%. Op 25 november was het minimum met een aandeel van 0,3%. De windpiek was op 24 november toen het 24% van de stroomvraag dekte. Met een aandeel van 2% was 16 november de slechtste winddag.

Drie soorten warmtepompen

De warmte die warmtepompen onttrekken aan de omgeving telt mee als hernieuwbare energie. Er zijn drie soorten warmtepompen. Het meest voorkomende type haalt de warmte uit de buitenlucht. Daarnaast zijn er warmtepompen die warmte uit het grondwater halen. Tot slot zijn er zogenaamde hybride warmtepompen. Deze halen eveneens hun warmte uit de buitenlucht, maar zodra het flink koud wordt of er heel veel warmte nodig is om bijvoorbeeld te douchen, schakelen ze over naar een cv-ketel.

Kenners van de markt

In de samenspraak met kenners van de markt en techniek heeft Energieopwek de drie types in een model gevat. Daarmee wordt bij benadering de productie van drie types warmtepompen als totaal zichtbaar gemaakt. Op de website is te zien door het icoontje van warmtepompen (5de icoon - oranje) aan te klikken.

Hernieuwbare energie in Nederland

Meer duurzame bronnen

Op Energieopwek zijn veel vormen van duurzame opwekking te volgen, onder andere de bijdrage van warmtepompen, biomassa en houtstook. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de duurzame opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie uit zon, wind en biogas wordt opgewekt.