Presentatie hoofdlijnen Klimaatakkoord

Op dinsdag 10 juli presenteert de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, samen met de vijf voorzitters van de klimaattafels de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Dat akkoord moet dit najaar worden gesloten. Met die hoofdlijnen geven de vijf tafels invulling aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren.

portret Ed Nijpels
Beeld: ©SER
Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad

Voorzitter Ed Nijpels presenteert de voorstellen in samenhang en geeft een toelichting op de stand van zaken. Vervolgens zal hij de voorstellen voor hoofdlijnen aanbieden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

De vijf voorzitters van de sectortafels geven daarna een verdiepende toelichting per tafel. Kees Vendrik voor Elektriciteit, Manon Janssen voor Industrie, Annemieke Nijhoff voor Mobiliteit, Diederik Samsom voor de Gebouwde omgeving en Pieter van Geel voor Landbouw en landgebruik.