Warmtenetten populair in Leiden

Tijdens de regiobijeenkomst in Leiden op vrijdag 15 juni kwam de warmtevoorziening via centrale netten regelmatig aan de orde. Centrale warmtevoorziening, bijvoorbeeld met restwarmte uit de industrie of warmte uit een biomassacentrale, wordt gezien als manier om van het aardgas en de cv-ketels af te raken.

Aanleg van aardwarmte-installatie

Wat is een warmtenet?

"Een warmtenet is een energieconcept om restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek of verbrandingsoven, of aardwarmte van diep onder de grond, te gebruiken voor de centrale opwarming van water.

Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt dat water tot in woningen en bedrijven in de buurt, voor verwarming en sanitair warm water. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt." (bron: eandis.be)

Warmtenetten noodzakelijk voor energietransitie

Uit een enquête in de zaal bleek dat ook het overgrote deel van de aanwezigen warmtenetten als een noodzakelijk onderdeel van de energietransitie ziet. Maar er waren wel kanttekeningen.

Een bloemlezing uit de citaten tijdens de discussie:

  • “Voor nieuwbouw zijn betere oplossingen. Concentreer warmtenetten op bestaande bouw!”
  • “Warmtenetten zijn typisch een instrument voor de centrale monopolist.”
  • “In de Rotterdamse haven gooien we meer warmte weg dan we met ons allen thuis gebruiken.”
  • “Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgerekend dat warmtenetten voor onze regio verreweg de goedkoopste oplossing is.”
  • “We zouden proeven met warmtenetten in Groningen moeten doen. Dan kunnen we de beste manier uitzoeken.”
  • “De nieuwe warmtewet moet ook de mogelijkheid bieden om je warmteaansluiting op te zeggen.
  • ”Geothermie is een uitstekende bron voor warmtenetten. In kassen doen we dat al.”
  • “We moeten voorkomen dat we met gebruik van restwarmte industrie overeind houden die we niet willen.”