Notulen regiobijeenkomst Leiden

Hier vindt u de notulen van de regiobijeenkomst over het Klimaatakkoord die op 15 juni 2018 gehouden werd in Leiden.