Ontwerp Klimaatakkoord Systeemintegratie

Op 21 december presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. Hieronder vindt u het hoofdstuk D1 over Systeemintegratie.