Twee webinars: over RES en schaarse grondstoffen

In de reeks webinars van het Klimaatakkoord staan er twee nieuwe op de rol. Zet vast in je agenda.

Beeld: ©NPRES / NPRES

RES Vooruit

Op vrijdag 28 mei is het webinar ‘RES vooruit’. Dat gaat over het oplossen van diverse knelpunten die er zijn om de doelen van de RES te halen. De basis hiervoor zijn de adviezen van vier onafhankelijke werkgroepen. Die hebben gekeken naar: Zon op daken, Energie in natuur en landschap, de impact op de netwerken en de maatschappelijke kosten.

Je kunt de vier adviezen al lezen. De concrete invulling van het webinar en de inschrijflink volgen snel.

Schaarse grondstoffen

Op vrijdag 25 juni gaan we het hebben over de schaarste van grondstoffen die de energietransitie kan vertragen. Het internationaal energieagentschap IEA publiceerde daar onlangs een rapport over. Op dit webinar worden ook de resultaten gepresenteerd van een nieuwe studie naar wat het grondstoffenvraagstuk betekent voor de Nederlandse energietransitie.

Aanmelden

Binnenkort vind je op deze plaats de aanmeldlinks voor beide webinars.