Lokale bestuurders krijgen antwoord

In een ‘levend’ overzichtsdocument beantwoordt het Klimaatberaad vele tientallen vragen van lokale bestuurders aan voorzitter Ed Nijpels. Het document wordt regelmatig ververst met nieuwe vragen en antwoorden over bijvoorbeeld regionale energiestrategieën, windturbines op land of bestuurlijke zaken rondom het Klimaatakkoord.

Ed Nijpels op het podium tijdens bijeenkomst met lokale bestuurders in grote zaal in Vlissingen
©Ira von Harras
Bijeenkomst van het Zeeuws Energieakkoord en Ed Nijpels in Vlissingen.

Belangrijke rol voor lokale overheden

In de afgelopen maand heeft het Klimaatberaad enkele bijeenkomsten belegd met lokale bestuurders, zoals wethouders, gedeputeerden en ambtenaren van provincies, gemeentes en waterschappen. Reden voor die bijeenkomsten is de belangrijke rol die lokale overheden krijgen in de uitvoering van het nog te sluiten Klimaatakkoord.

Naar aanleiding van bijeenkomsten in Utrecht, Leeuwarden en Vlissingen zijn tientallen vragen gesteld over lokale energie-aangelegenheden. Soms is er nog geen concreet antwoord mogelijk omdat de onderhandelingen over het Klimaatakkoord nog gaande zijn, maar op veel vragen is wel een antwoord.

Suggesties van lokale overheden

Naast het onderstaande document met vragen-en-antwoorden is er ook een artikel met vele suggesties van lokale overheden. Daaruit blijkt dat zij graag zelf het voortouw willen nemen.