28 mei Webinar 'De RES Vooruit' (28 mei 2021)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Geef je op voor deelname.

Zet in mijn agenda

De uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES’en) is een complex proces. Vier onafhankelijke werkgroepen adviseerden over diverse knelpunten. Het is duidelijk dat er werk aan de winkel is voor iedereen die bij de RES betrokken is.
 
 

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Klimaatakkoord.nl

De adviezen van de werkgroepen vormen de basis voor webinar. Ze gaan over: 

  • Zon op daken
  • Energie in natuur en landschap
  • De impact op de netwerken
  • De maatschappelijke kosten

Dit webinar gaat over de knelpunten en de mogelijke oplossingen.
 

  • We gaan in gesprek over de adviezen
  • We spreken met mensen die in de praktijk met de uitvoering van de RES’en bezig zijn
  • We bespreken de mogelijke oplossingen

U kunt de vier adviezen al lezen. Aanmelden kan via de knop boven aan deze pagina.

Naast gespreksleider Ed Nijpels is Kristel Lammers, directeur NPRES, een van de gasten. Andere gasten zijn: Anne-Marie Spierings (Voorzitter werkgroep Zon op daken), André Jurjus (Voorzitter werkgroep SDE en maatschappelijke kosten), Anne Schipper (Voorzitter Jong RES), Bart Krol (Voorzitter werkgroep Energie in natuur en landschap), Siward Zomer (Coöperatief directeur Energie Samen), Paul Stassen (Ondernemerscollectief Solar Valley), Sander van 't Foort (Wethouder Ruimtelijke Ordening Renswoude en trekker RES Food-Valley), Vincent van der Werff (Directeur Uitvoering Nationale omgevingsvisie NOVI, Ministerie BZK) en Hielke Westra (Wethouder Duurzaamheid Westerkwartier, Groningen).