Niet meer automatisch ‘een auto van de zaak’

Er gaan heel wat tonnen broeikasgas de lucht in door ons zakelijke verkeer. Sinds 2016 bestaat in Nederland een club bedrijven die de klimaatvoetafdruk van hun reizende werknemers willen verkleinen. Onder de titel ‘Anders Reizen’ doen nu zo’n 50 grotere bedrijven (250 werknemers en meer) mee, met in totaal 300.000 werknemers. In het Klimaatakkoord maakte ‘Anders Reizen’ ambitieuze afspraken: in 2020 80 bedrijven, in 2030 500 bedrijven. Dat kan de CO2-uitstoot in 2030 met 4 megaton verminderen.

Eerst minder kilometers

Anders Reizen gaat over een breed pakket van maatregelen, zoals minder kilometers maken met de auto, meer OV, meer fiets, zuiniger of elektrische auto’s en nog veel meer. “Liefst in de volgorde: eerst minder kilometers, dan veranderen van manier van transport, en vergroenen daarvan. Er moet aan alle knoppen worden gedraaid,” zegt Hugo Houppermans, die het landelijke Anders Reizen-programma leidt. En uiteindelijk is dat voordelig voor bedrijf, klimaat en werknemer.

 

CEO event Anders Reizen
Beeld: ©Anders Reizen
Op 8 december 2018 kwamen de CEO's van de bedrijven die zijn aangesloten bij Anders Reizen bijeen.

Voorbeeld: Accenture

Kijk bijvoorbeeld naar Accenture, een internationale consultancy met zo’n 3000 werknemers in Nederland en een van de deelnemers. Het bedrijf wil uiterlijk in 2020 de voetafdruk van woon-werkverkeer halveren ten opzichte van 2013. “We zitten nu op circa 20% reductie,” zegt Coen Krol, manager van het mobiliteits- en duurzaamheidsprogramma van Accenture. “De beschikbaarheid van betaalbare elektrische auto’s blijft wat achter, maar er komen er in komende jaren nieuwe modellen op de markt. In het hogere segment hebben we al veel kunnen elektrificeren. Ook met alternatieve mobiliteitsvormen hebben we impact kunnen maken.”

Mobiliteitsbudget

Bijvoorbeeld: “Vroeger was het een automatisme dat nieuwe werknemers een ‘auto van de zaak’ kregen. Nu kiest al meer dan 50% van onze nieuwe werknemers vrijwillig voor een mobiliteitsbudget, dat zij zelf kunnen besteden. Wat ze overhouden, krijgen ze als salaris of vakantie uitgekeerd. En ze mogen eens in de drie maanden switchen tussen het mobiliteitsbudget of een lease-auto. Dat scheelt Accenture C in de CO2-voetafdruk, al is het moeilijk te meten hoeveel. Voor de werkgever is het flexibeler en onze vloot aan lease-auto’s is met 24% gekrompen, ofwel 500 auto’s.”

De Anders Reizen-formule slaat aan, want het streefgetal van 80 bedrijven in 2020 zal waarschijnlijk al dit jaar worden gehaald. “Belangrijk is dat de bestuursvoorzitters zelf betrokken worden,” zegt Houppermans. “Dan worden de plannen namelijk ook meteen in de bestuurskamer gedragen. En vervolgens is het van het grootste belang dat bedrijven hun kennis binnen Anders Reizen delen.” Coen Krol: “Ik durf wel te zeggen dat juist die kennisdeling veel invloed heeft. Het neemt bezwaren weg en het maakt invoeren gemakkelijker.”

Aanbod in één pakket

Anders Reizen is een belangrijk initiatief om vele werkgevers—ook niet-deelnemers—te inspireren tot een andere houding ten aanzien van de zakelijke kilometers. Krol: “Accenture is een bedrijf met meer dan 450.000 werknemers in de hele wereld. Deze aanpak past niet in alle landen, maar in België en Luxemburg zijn we ook bezig. En daarnaast ontstaan er ook gezamenlijke initiatieven zoals op de Amsterdamse Zuidas dat de ‘mobiliteitsdiensten’ nu aanbesteedt. Het wachten is nu op een bedrijf dat dergelijke diensten in één pakket aanbiedt. Nu lossen we dit zelf op, met verschillende aanbieders.”
 

Enkele getallen

  • Accenture: 3000 werknemers, vestigingen in onder andere Amsterdam, Heerlen, Utrecht.
  • CO2-winst tot dusverre: 1,5 ton CO2 per medewerker gereduceerd.
  • Anders Reizen: 48 deelnemers (maart 2019)