282 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Klimaatakkoord hoofdstuk Landbouw en Landgebruik

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hieronder kunt u het hoofdstuk Landbouw en Landgebruik downloaden.

Publicatie | 28-06-2019

Klimaatakkoord hoofdstuk Elektriciteit

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hieronder kunt u het hoofdstuk Elektriciteit downloaden.

Publicatie | 28-06-2019

Klimaatakkoord hoofdstuk Gebouwde Omgeving

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hieronder kunt u het hoofdstuk Gebouwde Omgeving downloaden.

Publicatie | 28-06-2019

Klimaatakkoord hoofdstuk Industrie

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hieronder kunt u het hoofdstuk Industrie downloaden.

Publicatie | 28-06-2019

Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving in het kort

Kort overzicht van de maatregelen uit het Klimaatakkoord voor de Gebouwde Omgeving.

Publicatie | 28-06-2019

Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief met een voorstel voor een Klimaatakkoord. Eenzelfde brief is gestuurd naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-06-2019

Kamerstuk - Effect kabinetsvoorstel CO2-heffing industrie

Rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over het effect van het kabinetsvoorstel voor CO2-heffing voor de industrie.

Kamerstuk: Nader rapport | 18-06-2019

Kamerstuk - De effecten van de overwogen vormgeving van de nationale heffing op broeikasgasemissies in de industrie

Het kabinet heeft onderstaand document gebruikt in zijn voorstel voor het maatregelenpakket voor de industrie.

Kamerstuk: Nader rapport | 14-06-2019

Kamerstuk - Doorrekening kabinetsvarianten industrie ontwerp-Klimaatakkoord

Deze publicatie bevat op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat een doorrekening van enkele varianten voor de ...

Kamerstuk: Nader rapport | 15-05-2019

De effecten van een nationale heffing op broeikasgassen in de industrie

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht PWC de effecten van een nationale heffing op ...

Rapport | 02-04-2019