Documenten

343 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat gaat er met mijn energierekening gebeuren?

De hoogte van de energierekening hangt af van verschillende factoren, waaronder het energiegebruik, de energieprijzen en de ...

Vraag en antwoord

Hoe helpt de overheid mij om investeringen in verduurzaming te betalen?

Het is belangrijk dat alle woningeigenaren in staat zijn hun woning te verduurzamen. Veel maatregelen, onder andere subsidies, ...

Vraag en antwoord

Levert de Energietransitie nog meer op dan alleen CO2-emissiereductie?

Naast het voorkomen van opwarming van de atmosfeer biedt het Klimaatakkoord ook veel kansen op andere gebieden. In goed ...

Vraag en antwoord

Moeten we nu al beginnen?

Nu al veroorzaakt klimaatverandering schade die ons geld kost en ons dwingt maatregelen te nemen. Denk aan het ophogen van dijken ...

Vraag en antwoord

Wordt in het Klimaatakkoord ook rekening gehouden met vervuiling, recycling en een circulaire economie?

Circulaire economie is een belangrijk puzzelstuk om de uitstoot van CO2 voldoende te verminderen. Het is de bedoeling dat we met ...

Vraag en antwoord

Waar kan ik zien hoe we ervoor staan?

In de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) rapporteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) jaarlijks over de CO2-uitstoot in ...

Vraag en antwoord

Is het met dit akkoord zeker dat we de klimaatdoelen in 2030 halen?

In het Klimaatakkoord staan maatregelen waarmee we 49% minder uitstoot van CO2 in 2030 halen. Daarin houden we ook rekening met ...

Vraag en antwoord

Hoe verhoudt het Klimaatakkoord zich tot de Urgenda-zaak?

De organisatie Urgenda heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat, omdat Urgenda vindt dat de overheid zich ...

Vraag en antwoord

Is het Klimaatakkoord nu officieel (klimaat)beleid?

Het Klimaatakkoord is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid. Het kabinet legt het klimaatbeleid voor tien jaar vast in ...

Vraag en antwoord

Het Klimaatakkoord gaat over het voorkomen van klimaatverandering. Gaan we ons ook aanpassen aan een ander klimaat?

De Nederlandse overheid – het Rijk, provincies, waterschappen, gemeentes - doen hun best om Nederland weerbaarder te maken tegen ...

Vraag en antwoord