Eindrapport n.a.v. het raadplegen van burgernetwerken

Dit rapport is de uitkomst van een onderzoek naar maatschappelijke acceptatie van het Klimaatakkoord en participatie door burgers. Deze opdracht is verstrekt door ministerie van Economische Zaken en de SER Borgingscommissie aan NPBO, HIER Klimaatbureau en Buurkracht. Deze organisaties zetten zich in voor het volwaardig betrekken van burgers bij de energietransitie. Verder hebben deze partijen gemeen dat zij contacten hebben met georganiseerde groepen burgers (burgernetwerken). Zowel aan de proactieve kant (willen meedoen) als de kritische kant (actiegroepen en klimaatsceptici).