Financing offshore wind Rapport

In opdracht van Invest-Nl voerde PwC een marktconsultatie naar wind op zee uit onder investeerders en financiers.