Mentimeter Bijdragen Jongeren en Klimaatbeleid 3 juli 2020

De bijdragen van de deelnemers aan het webinar Jongeren en Klimaatbeleid, ingebracht via Mentimeter.