Vraag en antwoord Participatie Duurzame energie

De meest gehoorde vragen over de participatie-afspraken in het Klimaatakkoord worden beantwoord in deze notitie.