Samsom: ‘De Green Deal moet rechtvaardig zijn’

Nieuwsartikel platformbijeenkomst Voortgangsoverleg Klimaatakkoord 7 februari 2020.