MMIP5 Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving

In het Klimaatakkoord zijn zes missies voor innovatie vastgesteld, uitgewerkt in dertien Meerjarig Missiegedreven
InnovatieProgramma's (MMIP's). Download hier het document over MMIP5: Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving

(Versie 29 juni 2021)