MMIP4 Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (inclusief glastuinbouw)

In het Klimaatakkoord zijn zes missies voor innovatie vastgesteld, uitgewerkt in dertien Meerjarig Missiegedreven
InnovatieProgramma's (MMIP's). Download hier het document over MMIP4: Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (inclusief glastuinbouw)

(Versie 2 juli 2021)