MMIP 2 Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en de gebouwde omgeving

In het Klimaatakkoord zijn zes missies voor innovatie vastgesteld, uitgewerkt in dertien Meerjarig Missiegedreven
InnovatieProgramma's (MMIP's). Download hier het document over MMIP 2: Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en de gebouwde omgeving.

(Versie 29 juni 2021)