MMIP 1 Hernieuwbare elektriciteit op zee

In het Klimaatakkoord zijn zes missies voor innovatie vastgesteld, uitgewerkt in dertien Meerjarig Missiegedreven
InnovatieProgramma's (MMIP's). Download hier het document over MMIP 1: Hernieuwbare elektriciteit op zee.