Procesbrief Klimaatakkoord

De heer Nijpels (Voorzitter Klimaatberaad) stuurde op 5 oktober 2018 een procesbrief over het Klimaatakkoord aan minister Wiebes (EZK).