Samenvatting CPB-literatuuronderzoek effecten milieumaatregelen

Samenvatting van het literatuuronderzoek van het CPB naar het effect van milieumaatregelen op de productiviteit.