Burgers aan het woord over het Klimaatakkoord

Op verzoek van de SER en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseerde het Nederlandse Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid dit voorjaar bijeenkomsten met burgers over hun visie op het Klimaatakkoord. In een eindrapport staan de zorgen en wensen van de deelnemende burgers op een rij.