Voorstel voor sectoroverstijgende hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven de ‘voorstellen voor hoofdlijnen’. Hieronder kunt u de voorstellen voor de sectoroverstijgende hoofdlijnen (elektrificatie, waterstof, biomassa en innovatie) downloaden.