Notulen regiobijeenkomst Utrecht

Hier vindt u de notulen van de regiobijeenkomst over het Klimaatakkoord die op 13 juni 2018 gehouden werd in Utrecht.