Notulen regiobijeenkomst Groningen

Hier vindt u de notulen van de regiobijeenkomst over het Klimaatakkoord die op 12 juni 2018 gehouden werd in Groningen.