Notitie 'Lusten en lasten eerlijk verdelen'

Er is breed draagvlak voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten van het klimaatbeleid. Dat is nodig om het draagvlak voor klimaatbeleid te vergroten en daarmee de transitie te versnellen. Maar, wat zijn criteria voor een eerlijke verdeling? In deze notitie geven Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Greenpeace en ODE Decentraal een kader aan het Klimaatberaad om de verdeling van lusten en lasten van het Klimaatakkoord te bespreken.