Notulen Regiobijeenkomst Breda

Hier vindt u de notulen van de regiobijeenkomst over het Klimaatakkoord die op 1 juni 2018 gehouden werd in Breda.