Kamerbrief kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurde op vrijdag 5 oktober de kabinetsappreciatie van het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.