Kabinetsappreciatie Dwarsdoorsnijdende thema’s

Kabinetsstandpunt over het voorstel voor de hoofdlijnen voor de dwarsdoorsnijdende thema's van het Klimaatakkoord.

Dit hoofdstuk maakt deel uit van de volledige appreciatie van het kabinet van het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.